Accessibility icon
24.11.2020

Zapisnik sa 9/20. sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno