Accessibility icon
05.11.2018

Zapisnik sa 6/18. sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno