Accessibility icon
29.12.2017

Zapisnik sa 5/17. sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno