Accessibility icon
20.04.2018

Zapisnik sa 2/18. sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno