Accessibility icon
04.06.2018

Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sredstava Javnog natječaja za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno

Dokumenti