Accessibility icon
07.07.2020

Usvojen rebalans gradskog Proračuna

S 23 točke na dnevnom redu danas je održana šesta ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća, na kojoj su usvojene prve izmjene i dopune Proračuna Grada i Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu.

Uslijed krize uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19 prihodi i primici Proračuna smanjili su se za više od 48 milijuna kuna, te sad iznose 181.376.745,00 kuna. Navedeno je smanjenje prouzročilo rezove u svim područjima javnog života i rada gradske administracije.

Kako je izvijestila pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda, smanjenja se uglavnom odnose na one stavke koje nisu striktno nužne za održavanje „hladnog pogona“ i tekuće funkcioniranje grada.

Tako su sredstva za potrebe programa Gradskog vijeća umanjena za 462.500 kuna, te je financiranje političkih stranaka umanjeno za gotovo 200 tisuća kuna. Namjera je izmijeniti Odluku o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću na način da se sredstva za njihov rad umanje za 25%. Također, znatno su smanjena i sredstva namijenjena odnosima s inozemstvom, protokola i promidžbe, osnovica i ostale naknade i materijalna prava zaposlenima, intelektualne i osobne usluge, te ostali rashodi poslovanja.

Umanjeni su i planirani iznosi za kulturno-zabavne manifestacije, programe obilježavanja blagdana i važnih datuma, izdavaštva, te javnih potreba u tehničkoj kulturi i sportu, kao i programa Udruga. Izuzeće je Društvo osoba s invaliditetom čiji će se rad financirati s 200 tisuća kuna, dok se ostale udruge koje su pozitivno ocijenjene na natječaju nalaze na rezervnoj listi te će se, ukoliko sredstva budu omogućavala, o financiranju istih odlučivati nakon osiguranja dodatnih sredstava.

 

Zadržana socijalna osjetljivost Proračuna

S druge je strane, obzirom na epidemiju COVID-19, bilo potrebno povećati sredstva u pojedinim stavkama, te je tako proračunska zaliha povećana za 300 tisuća kuna.

Valja posebno napomenuti i kako je zadržana visoka stopa socijalne osjetljivosti, te su uslijed epidemije COVID-19 sredstva za nabavku prehrambenih i higijenskih paketa socijalno ugroženim osobama uvećana za  50.000 kuna, a istim su iznosom povećana i sredstva namijenjena jednokratnim pomoćima pojedincima, obiteljima i kućanstvima. Naime, ukoliko dođe do novog vala epidemije očekuje se veći broj zahtjeva tijekom godine zbog usporenih gospodarskih aktivnosti i potencijalno većeg broja osoba koje bi se mogle naći u poteškoćama, radi čega su se osigurala dodatna sredstva i za ostale oblike pomoći građanima.

Jedan je dio Proračuna preusmjeren za potpore i pomoći poduzetnicima i obrtnicima, naročito uslijed poteškoća s poslovanjem tijekom trajanja epidemije COVID-19, a preraspodjela troškova izvršila se i što se tiče izgradnje objekata komunalne infrastrukture, s time da će se investicije od strateške važnosti za Grad i njegove stanovnike nastaviti jer iste doprinose dugoročnoj održivosti.

 

Korak prema stabilizaciji

Gradonačelnik Marko Paliaga je rebalans proračuna definirao prvim, privremenim pokušajem prema normalizaciji financija, te je najavio da ukoliko turistička sezona donese određene prihode i ukoliko se situacija u gradskoj kasi stabilizira predložiti će se novi rebalans i osigurati svi oni nedostaci poput izdvajanja za potrebe sporta, kulture i tehničke kulture. «Ovo je usklađenje s tokovima koji se sad odvijaju, iako se nadamo da će se u slijedeća dva mjeseca situacija poboljšati jer nas činjenica da je na današnji dan broj dolazaka na razini 55% lanjskih rezultata ipak ohrabruje. Stoga je ovaj rebalans svojevrstan uvod u onaj jesenski kada ćemo pobliže znati kakvo će biti pravo stanje gradske ekonomije i kako će se situacija dalje odvijati», izjavio je gradonačelnik.

 

Upravljanje prostorom kroz jaču decentralizaciju

Na aktualnom su se satu opet našla pitanja vezana za problematike s kojima se Gradska uprava već duže vremena bori, a to su rast bespravne gradnje i sve češća pojava divljih svinja u naseljenim područjima.

Kako je naglasio gradonačelnik Marko Paliaga, Grad Rovinj-Rovigno poduzeo je niz mjera s lokalnim Lovačkim društvom, te je pripremljena izrada Elaborata za lov unutar zaštićenog područja, dakle izvan lovnog područja te je isti poslan na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede nakon koje će se moći vršiti odstrel i izvan lovnog područja, posebice „mrzla vala“, Gripole i kod Monfiorenza, gdje su uočene u većoj koncentraciji.

Što se tiče devastacije prostora u vidu bespravne gradnje vidimo da se gradnja i dalje odvija dok komunalni redari nemaju ovlast da kažnjavaju prekršitelje, a s druge strane državna i građevinska inspekcija sustavno ignoriraju taj gorući problem.

«Pokušati ćemo u novom sazivu Sabora opet inzistirati na izmjeni Zakona koju smo skupno predložili svi mi gradonačelnici istarskih gradovi i Županija da se ta nadležnost građevinske inspekcije prebaci na lokalni nivo i da kroz jedan vid decentralizacije mi upravljamo svojim prostorom», zaključio je Paliaga.

Na dnevnom redu sjednice našli su se i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2019. g., te izvješće o radu Sportske zajednice, o poslovanju trgovačkih društva Valbruna sport i Rubini za 2019. godinu, te prve izmjene i dopune Programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.