Accessibility icon
28.11.2019

U tijeku je osnivanje Kulturne rute Vijeća Europe

U travnju ove godine Sveučilište Ca’ Foscari iz Venecije pokrenulo je inicijativu osnivanja Venecijanske kulturne rute Vijeća Europe, a prema uzoru na druge poznate europske rute kao što su, između ostalih, Via Francigena i Camino de Santiago de Compostela. Grad Rovinj-Rovigno je bio jedan od hrvatskih i jedini istarski grad koji je sudjelovao na osnivačkoj skupštini. Tom je prilikom dogovoren susret u Rovinju-Rovigno, a koji se održao u srijedu, 27. studenog.

Osnivanje i članstvo u Venecijanskoj kulturnoj ruti predstavlja izvanrednu priliku za razvoj kulturnog turizma, a napose za konkuriranje za EU fondove kojima bi Grad mogao financirati razvoj meke i tvrde infrastrukture u kulturi.

Susretu su se pridružili i predstavnici nekih od istarskih Gradova i Općina sa značajnom mletačkom ostavštinom.

Predstavnici Sveučilišta u Veneciji imali su tako prilike bolje upoznati starogradsku jezgru i rovinjsku tradiciju, dok su u poslijepodnevnim satima svi sudionici imali priliku saznati nešto više o aktivnostima koje će se provoditi u prvom polugodištu 2020. Godine u sklopu Venecijanske kulturne rute na radionici koja se održala u Domu kulture.

Danas, će predstavnici inicijative posjetiti i Kaštel Soardo-Bembo u Balama i Kaštel Morosini-Grimani u Svetvinčenti.