Accessibility icon
29.09.2011

TISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM OBILJEŽAVANJA DJEČJEG TJEDNA – GRAD ROVINJ-ROVIGNO DONIO ODLUKU O PRISTUPANJU PROGRAMU “GRAD PRIJATELJ DJECE”

Govor Gradonačelnika:

Najvrednije investicije kao temeljni ulog za svjetlu budućnost svake zajednice pa tako i rovinjske, jesu one koje se odnose na djecu i mlade. Kao potvrdu izrečenog podsjećam vas na činjenicu da Grad Rovinj kontinuirano svake godine investira u objekte, ulaže značajna sredstva u programe, projekte, u sve segmente edukacije, obrazovanja, kulture i sporta, a koji se tiču djece i mladih.

Preuređeni su gotovo svi predškolski objekti u sastavu dječjeg vrtića “Neven”. Nadograđen je i rekonstruiran talijanski dječji vrtić „Naridola“. Uložena su značajna sredstva u njihovo opremanje.
Proširena je i preuređena Osnovna škola Jurja Dobrile. Investiralo se u Osnovu školu Vladimira Nazora u kojoj je kompletno preuređena i sređena Osnovna glazbena škola.
U sportske objekte uložene je oko sedamdesetak milijuna kuna.

Nije se investiralo samo u objekte.
Investiralo se i u ljude, u dodatne obrazovne standarde odnosno one usluge i stručnjake koji se ne plaćaju iz državnog proračuna jer su iznad zakonom propisanih standarda. Za dodatne standarde iz rovinjskog proračuna se tako godišnje izdvaja 1,5 milijuna kuna.

Pri kraju je realizacija značajnog, kvalitetnog i korisnog projekta ne samo za mlade već za cijelu rovinjsku zajednicu. Riječ je o projektu Gimnazije i o izgradnji školsko sportske dvorane.

No, to nije sve. Želimo i moramo učiniti još više.

Sa tim ciljem, u kolovozu ove godine donio sam Odluku o pristupanju Grada Rovinja projektu  “Grad prijatelj djece”. Projekt je temeljen na UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta, a koju u Hrvatskoj provode Savez društava Naša djeca i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju uz pokroviteljstvo UNICEF-ovog ureda.

Cilj projekta je potpunije i brže ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u UN-ovoj Konvenciji o pravima djece.

Značaj programa jest da ćemo svi biti pozvani da se još snažnije angažiramo na ostvarivanju prava djece: i mi kao predstavnici jedinice lokalne samouprave i predškolske i školske ustanove i cijeli zdravstveni sustav, i policija i mediji.

Stoga ću iskoristiti ovu prigodu, cijenjeni predstavnici medija, da vas pozovem kao partnere u provođenju ovog plemenitog programa i  da pratite sve aktivnosti koje će se po tom pitanju odvijati.

U realizaciju programa formalno ulazimo početkom 2012. godine. Mnogo je kriterija koji se moraju zadovoljiti kako bi se dobio status Grada prijatelja djece, ali siguran sam, da ćemo angažmanom svih nas zajedno, u tom stremljenju i uspjeti.

Zahvaljujem na pažnji.

 

Više o programu “Grad prijatelj djece”

Program je službeno pokrenut povodom deset godina Konvencije UN-a o pravima djeteta (20.11.1999.) Ovu društvenu akciju, poticajnog i simboličnog naziva inicirale su i pokrenule dvije partnerske organizacije: Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz pokroviteljstvo Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj.

Cilj programa je motivirati i poticati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana i roditelje te i samu djecu u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece, priznatih u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

U program “Gradovi i općine prijatelji djece” uključeno je 60 gradova i 28 općina od kojih je status “prijatelja djece” do sada steklo tek 25 gradova i 3 općine. U Istarskoj županiji nitko još nema status “grada/općine –  prijatelj djece”, a u akciju je uključeno 5 gradova (Pula, Umag, Buzet, Labin i Rovinj) i 3 općine (Marčana, Pićan i Svetvinčenat).

Program obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu.

Tako je hrvatski program razrađen putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece:
Programiranje i planiranje za djecu,
Financijska sredstva za djecu,
Podrška i potpora udrugama za djecu,
Dijete u sigurnom i zdravom gradu,
Zdravlje djece,
Odgoj i obrazovanje djece,
Socijalna skrb za djecu,
Kultura i šport za djecu,
Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i
Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.

Nakon donošenja odluke o uključivanju u Program u kolovozu  i formiranja koordinacionog odbora u rujnu kreće se s ispunjavanjem startnog upitnika sastavljenog od 123 pitanja iz gore navedenih područja.

Uz startni upitnik može se krenut i s izradom izvedbenog plana za 2012. godinu. Izvedbeni plan treba biti realan i izvediv i u njega je potrebno planirati one aktivnosti koje će proširiti redovne djelatnosti i lokalnih tijela, ali i ustanova i udruga koje se bave djecom. Plan aktivnosti može se izraditi i za duži niz godina. Na kraju godine sastavlja se izvješće o provedenim programima iz plana aktivnosti. Uvjet je 80% izvršenosti programa, kako bi mogli uputiti poziv Prosudbenoj komisiji za dolazak u naš Grad, koja će onda odlučiti o dodjeli statusa “Grada prijatelja djece”.

Obilježavanje Dječjeg tjedna i novi program za djecu predškolskog uzrasta “I ja ću se baviti sportom”

Tjedan posvećen djeci ove ćemo godine obilježiti od 3. do 9. listopada, a odvijati će se pod sloganom “Ljubav djeci prije svega”.

Djeci se kontinuirano posvećuje posebna pažnja, a svake se godine pokušava ponuditi neke nove zanimljive programe i aktivnosti od šireg značaja za razvoj i odgoj djece.

Sam program kojim će se obilježiti Dječji tjedan realizirati će se u suradnji sa našim predškolskim i školskim ustanovama, Pučkim otvorenim učilištem i Savezom sportova Grada Rovinja. Za djecu  polaznike predškolskih ustanova i učenike osnovnih i srednjih škola pripremili smo razne edukativne kazališne i kino projekcije filmskih hitova. U petak, 7. listopada, sa početkom u 10 sati na glavnome gradskome trgu će se okupiti naši najmlađi sugrađani – djeca polaznici vrtića i nižih razreda osnovnih škola, koji će oslikati gradski trg kredama u boji, a svaka će se ustanova tom prigodom i predstaviti kratkim nastupom odnosno programom. Djeca će uručiti Gradonačelniku poruke sa svojim željama i zapažanjima, a on će njima uručiti prigodne poklone namijenjene svoj djeci ustanova.

Brigu za zdravlje i dobrobit djece dovodimo na još jedan viši stupanj uvođenjem novog programa tjelesno-zdravstvene kulture u rovinjske predškolske ustanove. Program će se odvijati pod motom “I ja ću se baviti sportom”, a njegov nositelj je Savez sportova našega grada u suradnji sa Udrugom kineziologa.

Programom će biti obuhvaćena djeca rođena 2005. i 2006. godine koja pohađaju rovinjske dječje vrtiće. U prvoj godini provođenja programa biti će uključeno ukupno 160 djece, a provoditi će se u matičnim objektima u Rovinju te u Rovinjskom Selu.

Cilj programa je da kroz igru i maštu, uz puno zabave i radosti, dijete dobije što bolji uvid u značaj sporta i tjelovježbe za svoj razvoj i zdravlje te da steknu naviku vježbanja i bavljenja sportom.

Važno je istaknuti da program nije usmjeren ka stvaranju vrhunskih sportaša već ka poticanju optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece u dobi kada je to izuzetno značajno.

Realizaciju programa provodi stručna osoba, diplomirani kineziolog, u suradnji sa odgajateljem, jer će on biti integriran u osnovni program vrtića. Program započinje 3. listopada, a provoditi će se kroz cijelu školsku godinu, do lipnja.

Ovo je tek prvi korak u realizaciji zamišljenih aktivnosti na poticaj Saveza sportova Grada Rovinja u cilju promocije sporta među djecom te se očekuje njegova daljnja nadogradnja kroz vrijeme.