Accessibility icon
09.05.2023

Sudjelujte u izradi nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje do 2027. godine!

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR/FLAG) „Istarska batana“ kreće s pripremnim radnjama izrade nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu koja će odrediti smjer razvoja ribarstvenog područja za razdoblje do 2027. godine.

U okviru ove, prve faze, intencija je prikupiti projektne ideje koje zainteresirani dionici planiraju prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava na buduće natječaje FLAG-a.
Prikupljene projektne ideje poslužit će kao temelj za izradu buduće strategije i samih natječaja.

U nastavku se nalaze poveznice na anketni upitnik za:
• JAVNI I NEPROFITNI SEKTOR: https://forms.gle/VPsb9Bx1b2Zb2GNL6
• GOSPODARSKI SEKTOR: https://forms.gle/g6wuFXtrU76HdGCbA

Svi projekti koji se planiraju kandidirati na buduće natječaje FLAG-a moraju biti povezani s morem i/ili sektorom ribarstva i akvakulture, te se moraju provoditi na području FLAG-a odnosno rezultati projekta se moraju ostvariti na području djelovanja FLAG-a.
Područje FLAG-a čini deset jedinica lokalne samouprave: gradovi Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano, te općine Bale-Valle, Barban, Fažana-Fasana, Kanfanar, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.

Sljedeća faza obuhvatit će radionice i sastanke tijekom narednih mjeseci na kojima će se detaljnije razgovarati o predloženim projektima kako bi na vrijeme uvidjeli moguće probleme i izazove, ali i mogućnosti međusobne suradnje i poboljšanja budućih investicija na području djelovanja FLAG-a.

Za više informacija:
LAGUR/FLAG Istarska batana
Centar 214,
52203 Medulin

Tel: 00385(0)52/606-037
E-mail: andrea.istarska.batana@gmail.com
Skype: LAGUR-FLAG Istarska batana
Web: www.lagur-istarska-batana.hr