Accessibility icon
10.04.2020

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske: dopuna Odluke o radu trgovina i Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je dopune Odluke o radu trgovina i Odulke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta u Republici Hrvatskoj.

U Odluku o radu trgovina se dodaje stavak koji glasi:

Iznimno od točke I. ove Odluke, a radi omogućavanja primjerene opskrbe građana u povodu blagdana Uskrsa i Uskrsnog ponedjeljka, u razdoblju od 9. do 11. travnja 2020. godine u trgovinama u kojima je dopušten rad određuje se radno vrijeme od 7,00 do 20,00 sati, uz poštivanje svih mjera socijalnog distanciranja.

U Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta, dodaju se stavci:

Pod mjestom prebivališta ili stalnog boravka, u smislu ove Odluke, smatra se mjesto prebivališta, odnosno mjesto boravišta kako je definirano Zakonom o prebivalištu, i/ili administrativno područje više jedinica lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području i dijele zajedničke rizike, kada su zaključile Sporazum o zajedničkom obavljaju poslova civilne zaštite. Jedinice lokalne samouprave dužne su zaključene Sporazume dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova putem županijskih stožera civilne zaštite.