COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
25.03.2019

“Sat s gradonačelnikom” završna aktivnost u sklopu Projekta „Približavanja Gradske uprave i Gradskog vijeća mladima“

U ponedjeljak, 25. ožujka 2019. godine u sportskoj dvorani Gimnasium u Rovinju održan je „Sat s gradonačelnikom“ na kojem je gradonačelnik dr.sc. Marko Paliaga dipl.oec. predstavio rovinjskim maturantima svoj radni dan, opseg i opis posla koji svakodnevno obavlja, razvojne projekte Grada koji su usmjereni na mlade te je ujedno odgovorio na njihova brojna pitanja.

„Sat s gradonačelnikom“ završna je aktivnost koja se održala u sklopu projekta „Približavanja Gradske uprave i Gradskog vijeća mladima“ koji je obuhvatio dvjestotinjak maturanata.

Riječ je o pilot projektu koji je po prvi puta pokrenut u suradnji sa gradskim Savjetom mladih a u sklopu kojega su se u svim srednjim školama održale prezentacije rada Gradske uprave i Gradskog vijeća te se održala tribina na temu „Slobodno vrijeme za mlade“ na kojoj su učenici diskutirali o tome što mladima treba te što im Grad može omogućiti kako bi kvalitetnije provodili svoje slobodno vrijeme.

Većina prijedloga je prihvaćena te je u postupku nabava pametnih klupa kao i potraga za adekvatnim gradskim prostorom u kojem bi se smjestio takozvani „Dnevni boravak za mlade“.

„Cilj ovog projekta je približavanje rada Gradske uprave i Gradskog vijeća mladima koji će na taj način biti informirani o aktualnim pitanjima, problemima i primjerima dobre prakse našega grada. Želimo zainteresirati mlade da svojim aktivnim uključivanjem doprinesu razvoju naše zajednice te danas sutra postanu odgovorni nositelji našeg društva. Biti aktivan građanin ne zahtijeva poseban status i sposobnosti jer svaki pojedinac može biti aktivan građanin, ukoliko se angažira i zastupa opći interes. Zadovoljni smo sa rezultatima projekta te ćemo ga u suradnji sa rovinjskim srednjim školama provoditi svake godine.“ – istaknuo je gradonačelnik Paliaga.

Nakon godine dana djelovanja gradski Savjet mladih je pored gore navedenog proveo i niz drugih aktivnosti u kojima zagovara aktivno uključivanje mladih u javni život s ciljem informiranja i savjetovanja mladih, te promicanja njihovih potreba i interesa.

„S tim ciljem postavile su se i komunikacijske kutije u srednjim školama. Na taj način mladi mogu postavljati pitanja, predlagati aktivnosti te iznositi svoje probleme vezane za život u gradu. Nadamo se da će se svi učenici uključiti te da će svojim komentarima i prijedlozima doprinijeti da Rovinj bude grad po njihovoj mjeri.“ – zaključila je predsjednica Savjeta mladih Maura Čabran.