Accessibility icon
09.09.2021

Rovinj-Rovigno prvi u Hrvatskoj ostvario 3 milijuna noćenja

Rovinj-Rovigno je prva destinacija u Hrvatskoj koja je prešla brojku od tri milijuna noćenja, te od početka siječnja do danas zabilježili 3.005.655 noćenja (+78% u odnosu na 2020. , -15% u odnosu na 2019.) , sa ukupno 450.930 dolazaka (+ 71% u odnosu na 2020., -25% u odnosu na 2019. ).
Najveći broj noćenja od početka godine do danas ostvarili su Njemačka (38% učešća), Austrija (14% učešća), Hrvatska (6% učešća), Nizozemska (6% učešća) i Italija (5% učešća).
S obzirom na vrstu smještajnih kapaciteta, najviše noćenja do sada ostvareno je u kampovima (48%), u privatnom smještaju (21%), u hotelima (16%) te u turističkim naseljima (9%).
 
Trenutno u našoj destinaciji na dnevnoj bazi boravi između 26.000 i 27.000 gostiju, što je u odnosu na 2020. više za 224%, a u odnosu na 2019. više za 50%. Trenutna struktura noćenja prema tržištima je sljedeća ( prvih 5 zemalja): Njemačka (55%), Austrija (18%), Nizozemska (4%), Italija (3%), Češka (3%). Prema strukturi smještaja, trenutno je najveći broj gostiju smješten u kampovima ( učešće 54%), privatnom smještaju (18%), hotelima (13%), u turističkim naseljima (11%).