Accessibility icon
04.10.2021

Rezultati dopunskog izbora članova Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine