Accessibility icon
01.04.2021

Rekonstruirana brončana zvona vratila su se na Gradski sat

Ovog su tjedna na Gradski sat vraćena brončana zvona i željezna konstrukcija na kojoj su postavljena nakon što su na istima dovršeni konzervatorsko restauratorski zahvati.

Izvođač radova čija vrijednost iznosi 39.750 kuna bila je tvrtka Kvinar iz Podstrane, dok je za nadzor bio zadužen pulski Konzervatorski odjel Ministarstva kulture i medija.

Gradski sat sagrađen je u 12. stoljeću. Tada je bio dio gradskih zidina. Sam sat sastavni je dio tornja od 14. stoljeća. Sam toranj bio je više puta nadograđivan, a završni izgled poprima u 19. stoljeću. Ispod tornja, postojao je zatvor za manja krivična djela. Toranj gradskog sata čiji mehanizam potječe od starog gradskog sata iz kraja 18. st. rekonstruiran je 1907. godine, kada je na njegovo pročelje uzidan mletački lav u pokretu ulijevo, iz 15. st., koji je do 1843. godine stajao na vanjskom pročelju tornja na mostu. Danas je gotovo nečitljiv njegov neuobičajeni slogan: ALLIGER ECCE LEO TERRAS MARE SIDERA CARPO (“Krilatog evo lava, zemlje, mora i zvijezde grabi“).

Na vrhu tornja nalaze se dva vertikalno postavljena brončana zvona. Zvona su postavljena na željeznu konstrukciju s dekorativnim volutama i sa zastavom na vrhu. Na gornjem zvonu stoji natpis na talijanskom jeziku „Destinata alla torre dell’ Orologio, Rovigno 1922“, što u prijevodu znači da je zvono namijenjeno za toranj gradskog sata u Rovinju, te da su postavljena 1922 godine. Na donjem zvonu je natpis „Destinata alla torre dell’ Orologio municipio di Rovigno“ što u prijevodu znači da je zvono namijenjeno za toranj gradske vijećnice u Rovinju. Na zastavi na vrhu željezne konstrukcije je godina 1907., kada je toranj rekonstruiran. Zvona su izrađena u ljevaonici Flapagna u Trstu.

Na željeznoj konstrukciji pri pregledu zatečenog stanja uočen je sloj aktivne korozije te razna mehanička oštećenja, a na nekim je mjestima materijal bio odlomljen.

Izvršena je stoga analiza, čišćenje, sanacija pukotina, patiniranje, nakon čega je uslijedila zaštita vanjske površine bronce i bojanje, dok je oštećena cijev oko šipke koja spaja dva zvona rekonstruirana.

Nakon što je na Gradskom satu obnovljena fasada, krajem prošle godine Grad Rovinj-Rovigno pristupio je i sanaciji krovnih terasa na zgradi Gradskog sata. Ukupna ugovorena vrijednost ove druge faze radova iznosi 126.760,00 kn bez PDV-a, a isti se izvode prema Glavnom projektu Zorana Šušulića, dipl.ing.građ. Poslove nadzora u fazi izvođenja radova povjereni su tvrtki CON-TEC d.o.o. iz Pule, dok usluge koordinatora izvodi tvrtka ZIK d.o.o. iz Rovinja-Rovigno.

Izvedeni su i kamenarski restauratorski radovi na objektu koji su započeti u drugoj polovici veljače 2021. godine. Radovi su obuhvaćali obnovu 4 stupa na krovnom vijencu Gradskog sata koji su između ostalog služili i kao nosači metalne ograde te čišćenje od prijašnjih boja te atmosferilija i popravak portala na jugo-zapadnom pročelju Gradskog sata. Radovi u vrijednosti od 52.750 kuna izvedeni su od strane tvrtke Lapis iz Zagreba, a vođeni su pod nadzorom Rajka Hercegovca, akademskog kipara i višeg restauratora.