Accessibility icon
16.10.2017

Reagiranje na neistine vijećnice Snježane Štefanić Hoefel iznesene na društvenim mrežama

Vijećnica Štefanić Hoefel na Facebook stranicama Živog zida Rovinj objavila je sljedeće:
„Grad Rovinj može biti ponosan jer će na teret građana do kraja 2017. uprihoditi čak 8.000.000 kn više od komunalne naknade, što je ravno 25 % razlika od planiranog u izvornom proračunu. U utorak će na vijeću za taj prijedlog sve IDS-ove rukice biti u zraku. Dođite provjeriti. Sjednice su javne. IDS provodi politiku za koju nema podršku glasača. Nitko od njih nije obećavao povećanje komunalne naknade u predizbornoj kampanji. Radi se o prevari i manipulaciji“.

Radi se o potpuno krivom tumačenju Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu, predmetom razmatranja na 4. sjednici Gradskog vijeća koja će se održati sutra, 17. listopada.

Istina je sljedeće:
U samom prikazu prijedloga Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rovinja-Rovigno prikazano je povećanje na kontu Komunalni doprinosi i naknade.
U konkretnom slučaju povećanje se odnosi isključivo na povećanje prihoda od komunalnog doprinosa na ime rekonstrukcije hotela Parka i ACI Marine, tako da je povećanje komunalne naknade za građane, konstrukcija vijećnice Štefanić Hoefel utemeljena vjerojatno na nepoznavanju propisa i Proračuna. Uostalom, prije povećanja komunalne naknade Gradsko vijeće treba donijeti odluku o tome, a to ovaj saziv Gradskoga vijeća nije učinio.

Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu donijet je u prosincu 2016. godine. Tada se nije znalo da li će kompletan iznos komunalnog doprinosa na ime rekonstrukcije hotela Park i obližnje ACI Marine biti uplaćen odjednom ili obročno. U samom prijedlogu Proračuna Grada ugrađen je prvi dio uplate te sada, u predloženim izmjenama i dopunama Proračuna, ugrađen je preostali dio, obzirom da je uplata realizirana.