Accessibility icon
11.05.2021

Prometni i komunalni redari Grada Rovinja-Rovigno sudjelovali u preventivnoj akciji «Dani tehničke ispravnosti motocikala»

Prometni i komunalni redari Grada Rovinja-Rovigno, pod vodstvom voditelja Odsjeka za prometno i komunalno redarstvo Elvisa Prenca sudjelovali su u ponedjeljak u Preventivno-sigurnosnoj prometnoj akciji „Dani tehničke ispravnosti motocikala 2021“ koju provodi Policijska postaja Rovinj-Rovigno.

Provedena akcija imala je isključivo preventivno-sigurnosni karakter i temeljena je na poticanju vozača motocikala i mopeda glede ispravnog i pravovremenog sagledavanja aspekta tehničke ispravnosti vlastitog vozila za sigurno sudjelovanje u prometu tj. izbjegavanja prometnih nesreća uvjetovanih tehničkom neispravnošću vozila. Akcija je bila u potpunosti dragovoljna i težište akcije je na pružanju savjetodavne pomoći glede uklanjanja eventualno utvrđenih nedostataka na motociklima i mopedima te se nikakve represivne mjere neće primjenjivati. Pregled vozila bio je besplatan za sve vlasnike vozila, odnosno vozače koji se izvanredno pojave na pregledu sa zamolbom da im se njihov motocikl ili moped pregleda i utvrdi tehnička ispravnost ili neispravnost, a iz akcije bila su izuzeta sva vozila koja u navedenom razdoblju imaju zakonsku obvezu provođenja tehničkog pregleda i registracija.

Akcija je bila usmjerena  prvenstveno na nadzor tehničke ispravnosti motocikala i mopeda, te ostalih vozila L kategorije (četverocikli i laki četverocikli) obzirom da su posebno ugrožena skupina motoriziranih sudionika u prometu, a dolaskom ljepšeg vremena svakodnevno se povećava njihovo sudjelovanje u prometu na cestama.

U akciji je kontrolirano 15 vozača mopeda i motocikala kojima su podijeljeni reflektirajući promidžbeni prsluci i ostali promidžbeni materijali.