Accessibility icon
02.12.2020

Projekt uređenja glavnog Trga dobio građevinsku dozvolu

Grad Rovinj-Rovigno je ovog tjedna ishodovao građevinsku dozvolu za još jedan važan projekt, onaj uređenja glavnog gradskog Trga M. Tita i okolnih trgova.

Stoga bi nakon višegodišnjih priprema i predstojeće izrade izvedbenog projekta i natječajne dokumentacije već krajem 2021. mogli krenuti radovi za taj iščekivani zahvat prema projektu istaknutog hrvatskog arhitekta Nenada Fabijanića.

Opločenje i uređenje je predviđeno u nekoliko faza a površina zahvata iznosi 13,530 četvornih metara i obuhvaća Trg maršala Tita i Trg Pignaton, Trg na mostu te Obalu Pina Budicina kao i Mali i Veliki mol.

Radi se o zahtjevnom i vrlo osjetljivom zahvatu jer je riječ o gradskoj cjelini koja povezuje starogradsku jezgru s užim centrom grada.

Novim će se popločenjem i predviđenim popratnim sadržajima urbane, socijalne, društvene potrebe građana i turista uskladiti sa povijesnom urbanističko-arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju na otvorenom javnom gradskom prostoru.

Za taj je zahvat u Proračunu za 2021. osiguran iznos od 9 milijuna kuna, dok je visina cjelokupne investicije procijenjena na 50 milijuna kuna.