Accessibility icon
21.07.2020

Prisvojeni parking vraćen u javnu upotrebu

Jutros, 22. srpnja, je komunalno redarstvo potpomognuto zaštitarskom kućom vratio u javnu upotrebu parkiralište kojeg je na nekoliko dana uzurpirao obližnji restoran u ulici Josipa Tankovića reklamirajući se kao „restoran sa velikim  parkingom“. Prethodno su komunalni redari bili ispisali prekršajne sankcije kako za pravnu osobu koja je uzurpirala parking tako i za odgovornu osobu u istoj.

Komunalni servis je izvršio postavljanje dodatne prometne signalizacije javnog parkirališta te je prebrisao nepropisne oznake na kolniku koje je postavio odnosno ispisao inkriminirani subjekt, kako bi se jasno dalo do znanja da se radi o parkingu kojim se mogu služiti svi, a ne samo gosti restorana.

Fotogalerija