Accessibility icon
09.03.2020

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama