Accessibility icon
05.12.2018

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja- Rovigno na korištenje udrugama