Accessibility icon
08.09.2021

Pravovaljana kandidacijska lista za dopunski izbor članova Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine i zbirna lista