Accessibility icon
05.05.2017

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

PDF