COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
09.12.2016

Poziv na 9/16 sjednicu Gradskog vijeća

Temeljem odredbe čl. 28. Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15-pročišćeni tekst i 3/16)

SAZIVAM

9/16. sjednicu Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno koja će se održati u

UTORAK 20. PROSINCA 2016. GODINE U 18,00 SATI

u velikoj sali za sastanke zgrade Doma kulture u Rovinju-Rovigno, Trg m.Tita 3, uz slijedeći

DNEVNI RED
 1. Verifikacija zapisnika sa 8/16. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Razrješenja i imenovanja,
 3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje ŽCGO „Kaštijun“,
 4. Prijedlog Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2017. i Projekcije za 2018. i 2019.g.,
 5. Prijedlog Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2017.g.,
 6. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2017.g.,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivačkim pravima i obvezama spram predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica „Neven“ Rovinj,
 8. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama,
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora,
 11. Prijedlog Zaključka o iznimnom prihvaćanju bjanko zadužnice kao sredstva osiguranja plaćanja zakupnine prilikom produženja ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno,
 12. Promet imovine.

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel. 805-202 ili 805-230.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego, v.r.