Accessibility icon
18.07.2016

Poziv na 6/16 sjednicu Gradskog vijeća

Temeljem odredbe čl. 28. Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15-pročišćeni tekst i 3/16)

SAZIVAM

6/16. sjednicu Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno koja će se održati u

ČETVRTAK 28. srpnja 2016. godine u 18,30 sati

u velikoj sali za sastanke zgrade Doma kulture u Rovinju-Rovigno, Trg m.Tita 3, uz slijedeći

DNEVNI RED
  1. Verifikacija zapisnika sa 5/16. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Razmatranje Informacije „Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2015.g.”,
  3. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu,
  4. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2016. godinu,
  5. Izvješće o radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine,
  6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Valbruna istok u Rovinju-Rovigno,
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivačkim pravima i obvezama spram predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» Rovinj-Rovigno,
  8. Prijedlozi odluka o dodjeli priznanja Grada Rovinja-Rovigno,
  9. Razmatranje informacije o radu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2014. i 2015.g.,
  10. Razmatranje informacije o radu Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2014. i 2015.g.,
  11. Prijedlog Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2015. godinu,
  12. Izvješće o radu Saveza sportova grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu,
  13. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2015. godinu,
  14. Prijedlog Tabularne isprave u korist  Ernestine Bernazza Pizzaballa iz Italije, Torino, Pietro Mascagni 2/C,
  15. Prijedlog Zaključka o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 09. lipnja 2016. godine,
  16. Prijedlog Zaključka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 30. lipnja 2016. godine,
  17. Prijedlog Tabularne isprave u korist trgovačkog društva Maistra d.d., Obala V. Nazora 6, Rovinj,
  18. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi.

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel. 805-202 ili 805-230.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego, v.r.