COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
04.06.2016

Poziv na 5/16 sjednicu Gradskog vijeća

Temeljem odredbe čl. 28. Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15-pročišćeni tekst i 3/16)

SAZIVAM

5/16. sjednicu Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno koja će se održati u

UTORAK 14. lipnja 2016. godine u 18,30 sati

u velikoj sali za sastanke zgrade Doma kulture u Rovinju-Rovigno, Trg m.Tita 3, uz slijedeći

DNEVNI RED
  1. Verifikacija zapisnika sa 3/16. i 4/16. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Izvještaj o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima Grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu,
  3. Informacija o stanju sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu,
  4. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2016. do 2019. godine,
  5. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu,
  6. Prijedlog Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2016. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o pristupanju “Novom integriranom Sporazumu Gradonačelnika o klimi i energiji“,
  8. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu,
  9. Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2016-2017. godine,
  10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja dijela ulice Stanka Pauletića u Rovinju-Rovigno,
  11. Prijedlog Odluke o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno,
  12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» br. 2/16),
  13. Prijedlog Tabularne isprave – Vrdoljak Marko,
  14. Prijedlog Tabularne isprave – Gavran Gabrijela i Gavran Goran.

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel. 805-202 ili 805-230.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego, v.r.