Accessibility icon
14.07.2017

Poziv na 3/17. sjednicu Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno

Temeljem odredbe čl. 28. Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15-pročišćeni tekst i 3/16)

SAZIVAM

3/17. sjednicu Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno koja će se održati u

UTORAK 25. SRPNJA 2017. GODINE U 09,00 SATI

u velikoj sali za sastanke zgrade Doma kulture u Rovinju-Rovigno, Trg m.Tita 3, uz slijedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 1/17. sjednice Gradskog vijeća te konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća,
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj u 2016. godini,
 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije „Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995. – 2016. godine,
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu,
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu,
 6. Izvješće o radu gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu,
 7. Prijedlog Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2017. godinu,
 8. Izvješće o radu Sportske zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2016.g.,
 9. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2016.g.,
 10. Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno,
 11. Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare «Juraj Dobrila»,
 12. Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare «Vladimir Nazor»,
 13. Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana ‘’Bernardo Benussi’’ Rovinj – Rovigno,
 14. Izvješće o radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine,
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima,
 16. Prijedlog Odluke o gradskim porezima,
 17. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave,
 18. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno,
 19. Prijedlog pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno,
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu poslova Ureda i pravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno,
 21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. kod Istarske kreditne banke Umag d.d.,
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja – Rovigno,
 23. Informacija o programu aktivnosti na pripremi turističke sezone godine,
 24. Promet imovine.

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel. 805-202 ili 805-230.

Predsjednik Gradskog vijeća
Valerio Drandić, v.r.