Accessibility icon
19.02.2016

Poziv na 2/16 sjednicu Gradskog vijeća

Temeljem odredbe čl. 28. Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno br. 11/15-pročišćeni tekst)

SAZIVAM

2/16. sjednicu Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno koja će se održati u

UTORAK 01. ožujka 2016. godine u 18,00 sati

u velikoj sali za sastanke zgrade Doma kulture u Rovinju-Rovigno, Trg m.Tita 3, uz slijedeći

DNEVNI RED
  1. Verifikacija zapisnika sa 11/15.  i 1/16. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu,
  3. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava u 2016. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno,
  5. Izvješće o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine,
  6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare «Vladimir Nazor»,
  7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana «Bernardo Benussi»,
  8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare «Juraj Dobrila»,
  9. Informacija o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2016.g.,
  10. Informacija o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2016.g.
  11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.,
  12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.,
  13. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
  14. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture         Grada Rovinja- Rovigno za 2016.godinu,
  15. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Rovinja – Rovigno,
  16. Prijedlog Odluke o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno,
  17. Prijedlog Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama,
  18. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi,
  19. Informacija o razrješenju i imenovanju.

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel. 805-202 ili 805-230.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego, v.r.