Accessibility icon
07.05.2020

Poduzetnička zona Gripole-Spine’ postala plodno tlo za nova ulaganja

Korak po korak, u rovinjskoj poduzetničkoj zoni Gripole-Spine’ niču temelji za gradnju novih hala i objekta, a intenzivno se radi i na uređenju i čišćenju parcela kako bi se stvorili uvjeti za buduće investicije.

Do sada je očišćeno 9 građevinskih parcela. U tijeku je priprema projektne dokumentacije i postupak ishođenje akata o gradnji za 6 građevinskih parcela odnosno poduzetnika («MIRAMARE»; «LERA-Rovinj»; «Tim Wats»; «Adistra»; «Obrt Vlado»; «Meho-gradnja»), dok je tvrtka Zaštita inženjering konzalting je započela sa gradnjom poslovne hale.

Ugovori su potpisani sa devetero poduzeća, pa je tako planirana izgradnja montažnih hala poduzeća «Adistra», izgradnja skladišta, veleprodaja i maloprodaja i maloprodaja smrznutih proizvoda poduzeća «Istrafresh», izgradnja poslovno-skladišnog poslovnog centra tvrtke «Lera-Rovinj» i izgradnja poslovnog objekta «Meho Gradnje».

U zoni je planiran i objekt namijenjen proizvodnji, prodaji i servisiranju niskonaponskih ormara te sklapanju srednje naponskih blokova poduzeća «Tim Wats», a nalaziti će se i upravna zgrada sa pomoćnim prostorijama , proizvodne hale, skladišta i garažni prostor tvrtke «Miramare»,  poslovni objekti za proizvodnju i prodaju namještaja i građevne stolarije, projektiranje i dizajn namještaja obrta «Vlado» i montažna hala poduzeća «Zaštita Inženjering Konzalting».

«Ex Novo», tvrtka za prijevoz putnika i tereta, turistička agencija, u poduzetničkoj zoni Gripole-Spine’ gradi servisni centar za održavanje voznog parka, a interes je iskazala i tvrtka «Ventidue» koja se bavi proizvodnjom bio vlažnih maramica.

U zoni je planirana i izgradnja trgovačkog centra «Kaufland», te zgrade Istarskog vodovoda, «Zelengrada», i Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno.

«Zadovoljni smo što na području Grada niču nove grane poduzetništva. Mislim da smo iz ove COVID-19 krize uvidjeli kako se ne možemo osloniti isključivo na turizam. Aktiviranje investicija u novim sektorima predstavljalo je svojevrstan izazov jer Rovinj-Rovigno, u vidu turističkog bisera i atraktivne i uspješne destinacije privlači  investitore u turističkom sektoru. Međutim drago nam je što polako investitori prepoznaju i ostale resurse, da Rovinj ima potencijal i infrastrukturu za ulaganja i u drugim područjima. Time se, osim mogućnosti za gospodarski napredak otvaraju i nova radna mjesta što u konačnici čini našu sredinu propulzivnijom. Parcele smo dali na raspolaganje po povoljnim uvjetima, a osigurali smo potreban prostor i infrastrukturu kako bi Gripole-Spine’ pretvorili u plodno tlo za nova ulaganja», izjavio je gradonačelnik Marko Paliaga.

Podsjećamo da se, prema potpisanim Ugovorima pravo građenja osniva na najduži rok od 50 godina radi izgradnje poslovnih objekata za vlastite potrebe poduzetnika, dok se zakup osniva na najduži rok od 25 godina radi izgradnje skladišnih prostora i postavljanja montažnih objekata za vlastite potrebe poduzetnika.

Pod pojmom vlastite potrebe poduzetnika podrazumijeva se da se građevinski objekt ne gradi za tržište u smislu daljnje prodaje poslovnih prostora drugim poduzetnicima.

Cijena zakupa zemljišta, odnosno naknada za   pravo građenja iznosi 1-2 Eura godišnje po m2.

Pored Odluke o izmjenama Odluke o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno, temeljem koje se poduzetnicima omogućava smanjenje plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade ovisno o visini ulaganja u zonu  i dalje je aktualan Program kreditiranja poduzetnika i obrtnika putem kojeg Grad Rovinj-Rovigno u suradnji sa Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. i  Privrednom bankom Zagreb d.d. subvencionira kamatnu stopu u visini 2 postotna poena za ulaganje u poduzetničku zonu.

Fotogalerija