Accessibility icon
14.11.2018

Parterno uređenje trga i okolnog prostora Crkve sv. Eufemije

Investicijom je planirana realizacija dijela zahvata parternog uređenja trga i okolnog prostora Crkve sv. Eufemije.

Projektnom dokumentacijom je, uz smjernice i suglasnost Konzervatorskog odjela u Puli, utvrđena kronologija planiranih radova uređenja trga i okolnog prostora Crkve sv. Eufemije. Planira se statička sanacija potpornih zidova i grobnica, provođenje arheoloških i konzervatorskih istraživanja unutar zone obuhvata radova te završna sanacija i realizacija novog rješenja partera.

Predviđene su 3 različite obrade partera; zadržavanje izvornog opločenja uz nužne konzervatorske intervencije, oblikovanje formom i završnom obradom dekorativnim betonom središnjeg platoa ispred crkve te obrada kamenom „kaldrmom“ prilaza i staze sa sjeverne strane.

Projektom se rješava vanjska rasvjeta oko zvonika i Crkve sv. Eufemije, te rasvjeta pročelja crkve i zvonika u Rovinju unutar povijesne jezgre. Rasvjeta je projektirana sa štednim LED svjetiljkama neutralne temperature boje.

Planirana sredstva Grada Rovinja-Rovigno za 2018. Godinu su 2.800.000,00 kn, kojima bi se uređivala površina na zapadnoj strani trga uz postavljanje potrebnih instalacija javne rasvjete i oborinske odvodnje.

Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 4.500.000,00 kn.

Izvođač radova uređenja trga Crkve sv. Eufemije u Rovinju-Rovigno uveden je u posao 5. studenog 2018. godine.

Izvođač radova je GP KRK d.o.o. Krk, a nadzor nad izvođenjem radova vrši PONTIFEX d.o.o. Pula.

Projektantski nadzor Jadranka Drempetić, dok je arheološki nadzor ugovoren s Zavičajnim Muzejem, odnosno Damirom Matoševićem.

Zaštita na radu ZIK d.o.o. Rovinj, odnosno gđa. Sonja Mijandrušić.

Izvođač trenutno radi na pripremi organizacije gradilišta i ostale potrebne dokumentacije.

Uređuje se parter površine cca. 1000 m2.

Radovi obuhvaćaju oborinsku odvodnju i dekorativni beton zapadne strane partera.

Ugovorena vrijednost radova je 2.153.823,49 kn+PDV.

Rok 160 kalendarskih dana odnosno do sredine travnja slijedeće godine.

Fotogalerija