Accessibility icon
01.07.2020

Paliaga: «U planu je valorizacija povijesnog otkrića»

Gradonačelnik Marko Paliaga je danas u pratnji zamjenika Marina Budicina i pročelnice UO za komunalno gospodarstvo i izgradnju Tanje Mišeta obišao radove na popločenju trga crkve sv. Eufemije gdje su u tijeku arheološka istraživanja, nakon što su iskopi otkrili svodove zakopane crkvice sv. Mihovila i tridesetak grobnica, uključujući grobnicu imućnog Carla Alvisea Basilisca, s lijepom i vrijednom nadgrobnom pločom.

 

Naime, Grad trenutno provodi drugu fazu realizacije parternog uređenja trga i okolnog prostora crkve, a zahvat će obuhvatiti i statičku sanaciju potpornih zidova spomenute crkvice sv. Mihovila i grobnica, provođenje arheoloških i konzervatorskih istraživanja unutar zone obuhvata radova te završnu sanaciju i realizaciju novog rješenja partera.

 

Do sada je izvedena prva faza radova, kojom je uređen zapadni dio trga i okolnog prostora crkve, površine cca 1000 m2, dok su u ovoj fazi predviđeni radovi na južnom djelu platoa površine zahvata cca 550m2.

 

Izvođač radova je tvrtka «GP Krk d.o.o.» iz Krka, dok stručni nadzor vrši tvrtka «Pontifex» d.o.o., iz Pule. Iznos ugovorenih radova je 2.525.737,65 kn sa pdv-om, dok troškovi stručnog nadzora iznose 69.000 kn bez pdv-a. Arheološka istraživanja i nadzor vrši Hrvatski Restauratorski Zavod iz Zagreba, a ugovorena vrijednost  arheoloških istraživanja je 177.200,00 kn.

Cjelokupno područje zahvata obuhvaća površinu od približno 0,5 ha, a ukupna vrijednost investicije je 7.500.000 kuna.

 

U tijeku je i razrada projekta prezentacije ovog izvanrednog otkrića, na način kako bi se mogao omogućiti ulazak u zakopanu crkvu, čime bi se svakako pridonijelo obogaćivanju već izuzetno atraktivne povijesno-kulturne ponude grada.

 

«Zadovoljni smo tijekom radova, a naročito ovim povijesnim otkrićem koje je sada izašlo na vidjelo i koje svakodnevno privlači posjetitelje i turiste, ali i lokalno stanovništvo koje se s oduševljenjem divi ovim atraktivnim arheološkim ostacima. Važno je napomenuti kako će se rokovi okončanja radova produžiti kako bi se omogućila arheološka istraživanja. U narednom ćemo periodu nastojati pronaći najbolju soluciju kako ovo bogatstvo valorizirati i očuvati na najbolji mogući način», izjavio je gradonačelnik Paliaga, dok se njegov zamjenik Marino Budicin dotaknuo jedinstvenosti otkrića u Rovinju s arheološkog aspekta, ali i s obzirom na lokaciju nalazišta, koje ne predstavlja prepreku prolazu ili prilazu crkvi. Istraživanja ove lokacije će svakako predstaviti znatan pomak u otkrivanju novih pojedinosti povijesti Rovinja.

Fotogalerija