Accessibility icon
13.10.2021

Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

S deset prisutnih vijećnika, u 10:30 sati ove je srijede u velikoj sali Doma kulture s aktualnim satom predviđenim za vijećnička pitanja započela 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno.

Prvo pitanje postavio je predsjednik Gradskog vijeća, vijećnik Emil Nimčević, vezano uz radove u Ulici Niccoloa Tommasea. Zanimalo ga je hoće li, uz rasvjetu i odvodnju, stanovnici ove ulice dobiti i plinske instalacije i brzi internet, na što mu je pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju, Tanja Mišeta, odgovorila kako se za radove na plinskim instalacijama javila Plinara d.o.o. iz Pule, dok su se iz HT-a izjasnili kako nema potrebe za dodatnom izgradnjom infrastrukture.

Nadalje, vijećnik Emil Radovan osvrnuo se na problem prohodnosti dijela biciklističko-pješačke staze „Štrika Ferata“, točnije kod Rovinjskog Sela. Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno, Marko Paliaga, odgovara kako će radovi biti u potpunosti dovršeni do kraja godine, a iste financira rovinjska Turistička zajednica iz svog programa.

Vijećnica Iva Živolić pitala je što Grad poduzima po pitanju divljači, a zanimalo ju je također kakva je trenutna situacija vezana uz izgradnju višestambene zgrade za policijske službenike.

Na njezina je pitanja odgovorio gradonačelnik Paliaga rekavši kako je za potonje Grad već nekoliko puta uputio dopis ministru Horvatu u svrhu administrativnog rješavanja ovog predmeta, te se nada kako će upravo posljednji dopis uroditi plodom.

Što se tiče prvotno spomenute problematike, smatra kako će usvojeni program zaštite divljači dugoročno donijeti dobar rezultat, napomenuvši kako za dvadesetak dana počinje kontrolirani odstrjel.

Odgovorivši na pitanje vijećnice Tee Batel, gradonačelnik navodi kako se za skate park čeka idejno rješenje s implementiranim prijedlozima Kluba o vrsti sprava, dok je fitness park planiran na Lamanovi za 2023. godinu.

Vijećnica Patrizia Malusà obratila je pozornost na nedostatak autobusnih linija za učenike osnovne i srednje škole, na što odgovara predsjednik vijeća koji navodi kako je više puta poslan dopis prijevoznicima, kod kojih, nažalost, nisu naišli na dobru volju za njihovim povećanjem.

Recentnog primjera uništavanja imovine novoizgrađene luke San Pelagio dotaknuo se vijećnik Goran Subotić, koji kao rješenje predlaže postavljanje videonadzora, a isto predlaže i za područje Parka prirode Zlatni rt zbog vožnje skuterima.

Gradonačelnik mu na to odgovara kako su za novu luku videokamere u fazi isporuke, a planirana je i zaštitarska služba. Za Zlatni rt će, navodi, do sljedećeg ljeta razmotriti kako bi se i na kojim punktovima mogla postaviti kamera.

Vijećnik Predrag Mamontov postavio je pitanje vezano uz aktivnosti Grada u borbi protiv ovisnosti, na što mu predsjednik vijeća odgovara kako sve što se nalazi u Proračunu Grada na određen način pogoduje borbi protiv ovisnosti, od financiranja sportskih udruga, do uvođenja školskog programa prevencije, te aktivnosti ambulante i Doma zdravlja na navedenom polju, iako, dodaje, uvijek postoji mjesto za napredak.

Osim toga, vijećnik Robert Mavrić predložio je bolje infrastrukturno rješenje križanja ulica Vijenac braće Lorenzetto, Vijenac Frane Glavinića i Domenico Pergolis, u vidu pješačkih prijelaza, na što pročelnica Tanja Mišeta navodi kako će se sagledati dokumentacija i geodetski snimak, te će se s projektantom vidjeti moguća rješenja.

Nekoliko je postavljenih pitanja bilo vezano uz biciklizam, pa je tako vijećnik Nimčević predložio veći broj parkirnih mjesta za bicikle na ulazu u starogradsku jezgru, vijećnik Predrag Mamontov tražio je da se biciklisti preusmjere sa županijskih i lokalnih cesta na one sigurnije, dok je vijećnika Roberta Mavrića zabrinulo neznanje mladih, poglavito djece, o osnovnim prometnim pravilima.

Pročelnica Mišeta navela je kako je u planu izgradnja većeg broja stalaka za bicikle, ali u samoj jezgri, jer se iz prijašnjih iskustava pokazalo kako oni na periferiji ne funkcioniraju. Nadalje, gradonačelnik predlaže postavljanje zabrane prometovanja za bicikliste na cesti od Rovinja prema Puli, a dogradonačelnik David Modrušan ukazao je kako postoji edukacija u petom razredu osnovne škole, gdje učenici u teoriji i praksi uče osnove u prometu, nakon čega dobivaju i vrstu dozvole, odnosno potvrdu o osposobljavanju za vožnju bicikla.

Na šestoj je sjednici, između ostalog, usvojen prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu

Podsjećamo, gradskim je Proračunom za ovu godinu planirano 144.697.115,62 kn ukupnih prihoda i primitaka te 36.117.884,38 kn donesenog viška iz ranijih godina uz 180.815.000,00 kn ukupnih rashoda i izdataka. Ukupni prihodi i primici su u prvom polugodištu 2021. godine realizirani sa 71.262.060,06 kn ili 49,25% ukupno planiranih 144.697.115,62 kn, dok su planirani rashodi i izdaci izvršeni su sa 76.645.215,76 kn ili 42,39% od ukupno planiranih 180.815.000,00 kn.

Također, usvojen je i prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu.

Navedenim prijedlogom Proračun za ovu godinu planiran je u iznosu od 165.575.334,62 kuna prihoda i primitaka, 37.050.665,38 kuna prenesenog viška iz ranijih godina, odnosno 202.626.000,00 kuna rashoda i izdataka.

Tako su se prihodi i primici s uključenim prenesenim viškom uvećali za 21.811.000,00 kuna te iznose 202.626.000,00 kuna. Planirani rashodi i izdaci uvećali su se za 21.811.000,00 kuna i iznose 202.626.000,00 kuna.

Fotogalerija