Accessibility icon
19.05.2020

Održana 5. sjednica Gradskog vijeća

Nakon što su zadnje tri sjednice zbog epidemioloških mjera održane putem elektronske pošte, danas se Gradsko vijeće nakon puna dva mjeseca ponovo sastalo u Domu kulture.

Na početku sjednice načelnik Policijske postanje Rovinj-Rovigno Branko Ivan Bestulić izvijestio je vijećnike o stanju sigurnosti na području grada Rovinja-Rovigno u 2019. godini. U odnosu na prethodnu, 2018. godinu, evidentirano je smanjenje kaznenih djela za 40% te nisu evidentirani događaji koji bi bitno utjecali na sigurnost ljudi i imovine, radi čega je načelnik opće stanje sigurnosti na području grada u segmentu rada policije ocijenio kao dobro.

 

Tijekom aktualnog sata vijećnike je uglavnom zanimalo koje su se aktivnosti i investicije nastavile tijekom epidemije te koji su daljnji planovi Grada obzirom na poteškoće u gospodarstvu. Vijećnik Goran Subotić postavio je upit o tome kako će se Grad Rovinj-Rovigno nositi s posljedicama krize uzrokovane koronavirusom na što je gradonačelnik Marko Paliaga odgovorio kako će se ponajprije s prvim rebalansom proračuna pokušati održati stabilnost investicijskih ciklusa koje je Grad već započeo, te pokušati i zadržati balans u poreznim prihodima.

 

«Već sada vidimo da će porez na dohodak drastično opadati, da će porez na javne površine biti veoma nizak, da će biti prihodi od najamnina također biti vrlo niski. Upravo iz tih razloga izraditi ćemo jedan prijedlog kojim će se određenom djelu kulturnih i sportskih udruga omogućiti njihovo funkcioniranje. Prioritet je zadržavanje visoke socijalne komponente koja je već bila ugrađena u našem proračunu uz preduvjet da će turistička sezona ipak donijeti neku vrstu prihoda. Ukoliko do toga ne dođe i ukoliko nestane veći dio prihoda, Rovinj-Rovigno ima prednost nad drugim gradovima jer nije zadužen, te raspolaže određenim viškom s kojim može osigurati funkcioniranje Grada do oporavka gospodarstva uz manjak nekih ostalih aktivnosti. Vjerujem da ćemo imati i snage i moći da pronađemo način da prema socijalno ugroženim skupinama usmjerimo određene prihode i određene mjere u trenutku kada to bude potrebno».

 

Pročelnica Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove Mirjana Bratulić predstavila je Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2020.-2025, čiji je cilj osigurati ekonomski svrhovito, djelotvorno, učinkovito i transparentno upravljanje gradskom imovinom i osigurati da ista bude u službi građana, gospodarskog rasta te zaštite javnog interesa i interesa Grada Rovinja-Rovigno, kroz postavljanje okvira za realizaciju programa i sustava upravljanja i raspolaganja nekretninama.

 

Vijećnici su također usvojili Odluku o provođenju projekta “Gradski vrtovi”. Naime, uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19 i negativnih ekonomskih posljedica po sve građane, a potaknuti uspješnim primjerima drugih gradova, utvrđen je interes Grada Rovinja-Rovigno da se pokrene provođenje projekta uređenja i opremanja obradivog zemljišta u vlasništvu Grada pod nazivom “Gradski vrtovi” radi davanja dijela obradivog zemljišta na korištenje građanima u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodičasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe. Predmetno obradivo zemljište sastoji se od vrtnih parcela veličine cca 50 m2 i zajedničkih dijelova s pripadajućom zajedničkom opremom.

 

Uskoro će tako biti objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje, a isti će se nastaviti objavljivati periodično sukladno iskazanom interesu i dinamici formiranja i opremanja obradivog zemljišta, odnosno vrtnih parcela.

Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele imaju osobe s prebivalištem na području Grada Rovinja-Rovigno koje nemaju u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište, a zahtjev može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva.

Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 2 godine, s mogućnošću produljenja korištenja po cijeni od 1 kn/m2 godišnje.

 

Sjednica se nastavila u znaku izvješća realiziranih godišnjih programa gradskih ustanova, te su tako usvojena Izvješća o radu Gradske knjižnice «Matija Vlačić Ilirik», Muzeja grada Rovinja-Rovigno, Pučkog otvorenog učilišta i Javne vatrogasne postrojbe Rovinj – Rovigno za 2019. godinu.