Accessibility icon
27.07.2022

Održana 4. Sjednica Gradskog vijeća

U velikoj sali Doma kulture danas je održana četvrta ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno. Među 26 točki na dnevnom se redu našlo i Izvješće o radu Gradonačelnika i gradske uprave za prvo polugodište 2022. godine.

Gradonačelnik Marko Paliaga naglasio je kako su tijekom izvještajnog razdoblja dovršene brojne investicije, među kojima izgradnja rotora Lacosercio –Tommaseo, izgradnja nogostupa ulice Fažanska – Turnina, izgradnja prometnice Lokva Vidotto, uređenje prostorija Rukometnog kluba, izgradnja parkirališta Sjeverna luka II, popravak i održavanje krova iznad Sale zgrade Doma kulture u Rovinjskom Selu, te sanacija vanjskih terasa i dijela krova Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“.

 

Okončani brojni planirani projekti

U sklopu projekta „geoIST3A“ okončani su radovi uređenja geološkog spomenika prirode Kamenoloma Fantazija, te su u veljači završili radovi na rekonstrukciji Ekomuzeja „Kuća o batani“. Nakon završetka radova postavljen je novi stalni postav, te je muzej za javnost svečano otvoren u lipnju. Vrijednost investicije iznosila je preko 2 milijuna kuna, a financirao ju je Grad i Udruga iz svojih sredstava.

Koncem lipnja organizirano je javno predstavljanje radova pristiglih na projektni natječaj za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja za Spomen obilježje hrvatskim braniteljima Domovinskog rata. Nastavljene su aktivnosti međunarodne suradnje kao i redovne aktivnosti u suradnji sa Savjetom mladih, naročito u vidu pripreme projekta realizacije budućeg Centra za mlade.

Kvaliteta i transparentnost proračuna Grada Rovinja-Rovigno ocjenjena je i ove godine najvišom, odličnom ocjenom od strane Instituta za javne financije, a u prvom polugodištu 2022. sklopljena su i tri nova ugovora za područje Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“ kojima će se stvoriti dodatne mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

 

Prijave na natječaje za bespovratna sredstva

S ciljem optimizacije i digitalizacije usluga i procesa javne uprave kroz implementaciju digitalne platforme projekt  „Rovinj-Rovigno DIRECT“ prijavljen je na Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga, objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te je Gradu Rovinj-Rovigno odobreno 435.175,00 kn bespovratnih sredstava (ukupna vrijednost projekta iznosi 1.087.937,50 kn).

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.– 2026. (NPOO) prijavljeni su projekt nadogradnje i rekonstrukcije zgrade područnog odjeljenja Mondelaco DV-a Neven, priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt uvođenja IKT infrastrukture za javne usluge Grada Rovinj-Rovigno, te izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade zaštite i spašavanja – Vatrogasni dom Rovinj-Rovigno.

Na natječaj LAGUR Istarska batana Grad Rovinj-Rovigno je sa partnerima udrugom FARO11 i Dječjim vrtićem Neven prijavio projekt „Valorizacija Ribolovne Tradicije – VRT Rovinj-Rovigno“. Planirana vrijednost projekta iznosi 1.190.091,20 kn od čega 755.500,00 kn čine bespovratna sredstva. Krajem lipnja nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave robe za rekonstrukciju i opremanje Parka hrvatskih branitelja Domovinskog rata, potpisan je Ugovor sa izvođačem radova, čime su započele aktivnosti projekta.

 

Usvojen Prijedlog kandidata za dodjelu nagrade, počasti i priznanja

Na Sjednici je jednoglasno usvojen Prijedlog kandidata za dodjelu nagrade, počasti i priznanja Grada Rovinj-Rovigno. Grb Grada će ove godine na Svečanoj sjednici u rujnu povodom Dana Grada i njegove zaštitnice sv. Eufemije biti dodijeljen Marinu Budicinu za izniman doprinos u očuvanju i promociji rovinjske tradicije, povijesti i kulturne baštine te Marisi Sciolis Škrapić za iznimnu donaciju rovinjskoj zajednici.

Plaketa Grada ići će u ruke Poljoprivrednog obrta „Panjoka“ za doprinos u razvoju rovinjskog vinarstva, dok će Medalja Grada biti dodijeljena Marinku Rade za postignute iznimne i vrhunske znanstvene rezultate, te post mortem Enisu Kanceliru za doprinos u razvoju rovinjskog gospodarstva i sporta.

Gradsko vijeće usvojilo je i Prijedlog Odluke o prihvaćanju rezultata natječaja za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja za spomen-obilježje hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Rovinju-Rovigno, Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina te posebnim mjerama zaštite od požara na području Grada, te Izvješća o radu gradskih poduzeća i ustanova.

 

Fotogalerija