Accessibility icon
09.06.2020

Odobrene jednokratne financijske pomoći rovinjskim obrtnicima u poteškoćama uslijed epidemije korona virusa (COVID-19)

Nastavno na Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske pomoći obrtnicima u poteškoćama s područja Grada Rovinja-Rovigno uslijed epidemije koronavirusa (COVID-19), objavljen dana 15.5.2020 sa rokom dostave zahtjeva do 26.5.2020, povjerenstvo za dodjelu pomoći iz Fonda za pomoć obrtnicima uslijed epidemije korona virusa (COVID-19) je na sjednici održanoj 4.6.2020. analiziralo ukupno 66 pristiglih zahtjeva te je stoga odobrena jednokratna financijska pomoć za 59 obrtnika koji su udovoljili uvjetima iz Poziva.

Fond za pomoć obrtnicima uslijed epidemije korona virusa (COVID-19) formiran je zajedničkim sredstvima Grada i Udruženja obrtnika Rovinj-Rovigno kao potpora obrtnicima koji su registrirali pad prometa od najmanje 50% u odnosu na isti period prethodne godine, kako bi uspjeli održati poslovanje sa ciljem zadržavanja zaposlenika.

Putem poziva obrtnici su mogli dobiti najviše do 1.500,00 kuna za režijske troškove i troškove knjigovodstvenih usluga za ožujak i travanj 2020, ukoliko bi dokazali pad prometa od najmanje 50% u odnosu na iste mjesece u prethodnoj godini uz udovoljavanje ostalih uvjeta.

Ovo još jedan primjer izvrsne suradnje koju Grad ostvaruje s lokalnim Udruženjem obrtnika, a ujedno i jedini takve vrste na ovim područjima.

Fotogalerija