Accessibility icon
27.07.2021

Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno 2021.