Accessibility icon
05.12.2017

Odluka o raspisivanju natječaja za osnivanje prava građenja te davanje u zakupu nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone “Gripole-Spinè”