Accessibility icon
27.07.2021

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Rovinja – Rovigno 2021.