Accessibility icon
21.03.2020

Odluka o ograničenju zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

S obzirom na ubrzano širenje i pojačani rizik prijenosa bolesti COVID-19, Stožer civilne zaštite RH uveo je protuepidemijsku mjeru strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima na kojima se može istovremeno kretati i zadržavati veći broj osoba, u trajanju od 30 dana.
Odluka se odnosi na ulice, trgove, rive, parkove i sve ostale javne površine na kojima se može kretati i zadržavati veći broj osoba.

– za provođenje mjera iz gore navedene odluke, glavna snaga stožerima su policijski službenici koji će upozoravati građane i upućivati iste na samozaštitno ponašanje i pridržavanje naloženih mjera.

– radi provođenja mjera svi stožeri civilne zaštite dužni su organizirati ispomoć policijskim službenicima na način da odmah uključe operativne snage civilne zaštite, (vatrogastvo i HGSS) tako da isti patroliraju naseljenim mjestima te prilikom uočavanja građana koji se ne pridržavaju mjera, iste upozore, a nakon njihovog upozorenja ukoliko se isti ogluše o upozorenje, o tome obavijeste policiju.

– pripadnici civilne zaštite i operativnih snaga CZ , prilikom postupanja, moraju biti u službenim odorama ili sa vidno istaknutim obilježjima CZ.