Accessibility icon
13.03.2020

Odluka o ograničenju rada u svim ugostiteljskim objektima, objektima zabave – skupina „igre na sreću“ i automat klubovima

 

REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA

  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTA’ DI  ROVINJ-ROVIGNO

             GRADONAČELNIK – IL SINDACO

Klasa: 023-01/20-01/48

Urbroj: 2171-01-02/1-20-7

Rovinj – Rovigno, 13.ožujka 2020.

 

 

 

Na temelju  članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15 i 118/18) i  Zaključaka sa zajedničkog sastanka gradonačelnika Istarske županije i  Stožera civilne zaštite Istarske županije od 12. ožujka 2020. godine o mjerama koje je potrebno poduzeti u svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19 u  Istri, načelnik Stožera civilne zaštite  i Gradonačelnik Grada Rovinja- Rovigno, donose

 

ODLUKU

O OGRANIČENJU RADA U SVIM UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA, OBJEKTIMA ZABAVE – SKUPINA „IGRE NA SREĆU“ I AUTOMAT KLUBOVIMA

 

Članak 1.

Ograničava se radno vrijeme od 600 do 1800 sati ugostiteljskim objektima na području Grada Rovinja-Rovigno i Rovinjskog Sela iz skupina:

  • Restorani
  • Barovi, iz skupine „barovi“ koji zadovoljavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima,
  • Objekti čija je djelatnost kockanje i klađenje – priređivanje posebnih igara na sreću u automat klubovima
  • Objekti jednostavnih usluga

 

Članak 2.

Svjetska zdravstvena organizacija je dana 11. ožujka 2020. godine proglasila pandemiju koronavirusom, a ministar zdravstva RH je službeno proglasio epidemiju u Republici Hrvatskoj isti dan.

Na sjednici Vlade RH 12. ožujka 2020. najavljena je nova mjera suzbijanja širenja koronavirusa kojom se preporuča odgoda ili ograničavanje okupljanja.

Obzirom da je sprječavanje i suzbijanje zaraze COVID-19 od interesa za Grad Rovinj-Rovigno, potrebno je poduzeti mjeru iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a članak VIII. Odluke KLASA: Klasa: 023-01/20-01/48, Urbroj: 2171-01-02/1-20-2 od 11. ožujka 2020 kojim se ograničava radno vrijeme  do 23 sata stavlja se van snage.

 

 

 

 

 

Načelnik Stožera CZ                                                                          Gradonačelnik

Evilijano Gašpić                                                                                         Marko Paliaga