Accessibility icon
14.01.2022

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu namijenjenih financiranju aktivnosti udruga