COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
17.12.2019

Od 1. siječnja veća prava iz socijalnog programa Grada

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća pred rovinjskim se vijećnicima našlo 21 točki na dnevnom redu. Od posebne je važnosti bilo donošenje Prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi, kojom se nastoji dodatno poboljšati skrb o socijalno najugroženijim skupinama građana, kao što su korisnici Zajamčene minimalne naknade, osobe s invaliditetom, osobe s teškoćama u razvoju, te umirovljenici s nižim mirovinama. Također, namjerava se poboljšati status obitelji s više djece u vidu pomoći za svako novorođeno dijete te subvencioniranog boravka djece u vrtiću za obitelji sa dvoje ili više djece.

Nove mjere za obitelji s djecom

Prijedlogom Odluke o socijalnoj skrbi uvode se nove mjere za obitelji s djecom, kao što su, između ostalog, povećanje subvencioniranja boravka djece u predškolskim ustanovama za drugo dijete sa 30% od pune cijene programa, te za treće i svako naredno dijete u obitelj sa 50% (novo uvedena kategorija); zatim uvođenje dodatnih posebnih uvjeta kod ostvarivanja prava na podmirenje punog iznosa troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi u slučajevima kad jedan od roditelja ostvaruje pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta ili njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, ili kad jedan od roditelja ostvaruje pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Nova Odluka podrazumijeva i uvođenje dodatnih posebnih uvjeta kod ostvarivanja prava na podmirenje punog iznosa troškova prehrane djeteta u osnovnoj školi, i to kad jedan od roditelja ostvaruje pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta ili njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, ili kad jedan od roditelja ostvaruje pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Povećane jednokratne pomoći za novorođenčad

Novom Odlukom ostvaruje se povećanje iznosa pomoći za individualni prijevoz automobilom u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda i Školu za odgoj i obrazovanje u Puli, a uvodi se pravo na podmirenje troškova procjene razvoja djeteta u Dnevnom centru za rehabilitaciju u Puli. Povećane su i jednokratne novčane pomoći za novorođenčad i to za prvo dijete 2.000,00 kn, za drugo 3.000,00 kn te za treće i svako naredno dijete 4.000,00 kn. Tu smo napravili veliki iskorak u odnosu na dosadašnja izdvajanja kada se ostvarivala jednokratna pomoć u iznosu od 1.500,00 kn.

Rovinj pri samom vrhu po uvjetima prihoda

Uvjeti prihoda za ostvarivanje Prava iz sustava socijalne skrbi povećani su u odnosu na one koji su u primjeni na način da se zadržao dosadašnji odnos između dohodovnih skupina. «Novom Odlukom – obrazložila je pročelnica Odjela za društvene djelatnosti Edita Sošić Blažević – je uvjet prihoda uvećan te tim povećanjem značajno odstupamo u odnosu na ostale gradove u okruženju.

Ovo je tek jedan od uvjeta koje obitelji ili samci moraju ispunjavati kako bi ostvarili određeno pravo iz socijalnog programa te očekujemo da će se time omogućiti većem broju građana korištenje pojedinih socijalnih mjera poput subvencija vrtića, prehrane učenika u osnovnim školama, jednokratne pomoći».

Najveća pažnja pridaje se građanima koji ostvaruju neko od prava temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb (zajamčena minimalna naknada, doplatak za pomoć i njegu, naknada do zaposlenja, i osobna invalidnina). Tim osobama ili njihovim obiteljima osigurava se puni iznos subvencije za pojedina prava iz socijalnog programa te mjesečni iznos (trenutno 300 kn po osobi) kojim se ublažava njihova teška materijalna situacija.

Osim toga, obitelji samohranih roditelja i jednoroditeljske obitelji kod ostvarivanja prava na subvenciju smještaja djece u predškolskim ustanovama ostvaruju ta prava ukoliko prihodi po članu obitelji ne prelaze 2.000 kn po osobi. Time se želi dodatno pomoći ovoj skupini građana budući da su djeca u takvim obiteljima u većem riziku od siromaštva.

Novi programi za zdravlje i prevenciju

Na drugom se čitanju našao prijedlog  Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020., sa  projekcijama za 2021. i 2022. godinu, te Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu. U međuvremenu je na prijedlog Proračuna predano tri amandmana i šest prijedloga, od kojih su prihvaćena dva amandmana i dva prijedloga, dok se jedan prijedlog djelomično prihvatio. Tako su sredstva u iznosu od 50.000 kuna iz stavke ‘Protokol i promidžba’ prenamijenjena za aktivnosti  Programa ranog otkrivanja tumora prostate i Savjetovališta za spolno i reproduktivno zdravlje mladih, zatim će se sredstva namijenjena za projekte i studije za građevinske objekte povećati za 200 tisuća kuna, radi izrade projektne dokumentacije za izgradnju prometnica na području UPU Valbruna- istok, a u Program rada za 2020. godinu je uvršteno i uređenje nogostupa u ulici Michele Fachinetti i nastavak izgradnje nogostupa u ulici Centener.