Accessibility icon
14.11.2018

Obostrane biciklističke trake od AC Valalta do raskrižja za AC Val Saline

Sukladno potpisanom Sporazumu o izvanrednom održavanju ŽC 5095 k.o. Rovinj, Županijska uprava za ceste u suradnji s Gradom Rovinj-Rovigno i tvrtkom Valalta d.o.o. izvodi radove na uređenju obostranih biciklističkih traka na ŽC 5095 k.o. Rovinj s ciljem:

  • poboljšanja i proširenja ponude za turiste,
  • omogućavanja građanima i rekreativcima korištenje bicikala za rekreaciju,
  • alternativnog povezivanja turističkog naselja s gradom,
  • stvaranja uvjeta za sigurniju vožnju, kako za bicikliste tako i za ostale sudionike u prometu.

Radovi se izvode u dužini od 880 metara, odnosno od AC Valalta pa skoro do raskrižja za AC Val Saline. Izvođač radova je Cesta d.o.o. Pula.

Potpisanim Ugovorom Grad Rovinj-Rovigno prihvatio je sufinanciranje predmetnih radova s ukupnim iznosom od 900.000,00 kuna.

Grad Rovinj-Rovigno namjerava u suradnji s ŽUC-om po istom modelu uređivati biciklističke trake i na drugim cestama na području grada.