Accessibility icon
14.09.2018

Obavijest Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije o kakvoći mora

Ovim putem vas obavještavamo da je Zavod za javno zdravstvo Istarske županije utvrdio da je sanitarna kvaliteta mora u uvali Valdibora nezadovoljavajuća. Analiza ukazuje na neodgovarajući izgled morske vode za kupanje i rekreaciju.

Prema mišljenju Zavoda jedina plaža u okruženju do koje je moglo dospjeti onečišćenje u koncentracijama koje rezultiraju u nezadovoljavajućoj kakvoći mora za kupanje je plaža Porton Biondi.

Zavod će odraditi daljnje analize kako bi utvrdio razloge onečišćenja.