Accessibility icon
22.12.2017

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u vlasništvu RH na području Grada Rovinja-Rovigno – k.č.6841/2 k.o. Rovinj