Accessibility icon
14.05.2019

Nastavljaju se radovi usmjereni na učinkovito upravljanje sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. provodi do sada najveću investiciju usmjerenu na učinkovito upravljanje sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“.

Trenutni radovi u sklopu projekta su slijedeći:

  • Čišćenje pristupnog puta između ulica Miroslava Krleže i Val de Lesso
  • Radovi na oborinskoj kanalizaciji u ulici Pier Paola Vergeria na Boriku

 

  • Rovinjsko Selo – izvođenje radova na vodovodnoj mreži u ulici Stjepana Žiže
  • Rovinjsko Selo – izvođenje radova na kabelskoj kanalizaciji – postavljanje optičkih kablova
  • Rovinjsko Selo – izvođenje radova na vodovodnoj mreži u ulici Pudarica
  • Ulica Lodovico Brunetti – radovi na vodovodnoj mreži
  • Vakuumska kanalizacija – asfaltirana ulica Val de Lesso i dio kolektora V-2
  • Vakuumska kanalizacija – asfaltirana ulica Valsavie – kolektor V-19
  • Vakuumska kanalizacija – asfaltiranje kolektora V-2.1. u ulici Val de Lesso

Radovi na izgradnji kanalizacije u Boriku, Bolničkom naselju i Rovinjskom Selu  odvijaju se usprkos lošem vremenu kako bi se ispoštovali ugovoreni rokovi.

Osim radova na kanalizacijskoj mreži, izvode se i radovi na instalaciji optičkih kablova i vodovodne mreže.

Nakon dovršetka svih radova, ubrzano će se krenuti  sa pripremom za asfaltiranje preostalih dijelova Borika i Rovinjskog Sela.