Accessibility icon
04.01.2019

Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Savjetovanje se provodi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN br. 140/09).

Savjetovanje s javnošću provodi Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda putem gradske internetske stranice objavom nacrta općeg akta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na mail adresu odgovorne osobe upravnog tijela: iva.vuljan.apollonio@rovinj-rovigno.hr

Savjetovanje s javnošću traje do 21.01.2019. a po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za (ne)prihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi te potom Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta dostavlja gradskom vijeću s ostalim materijalima na razmatranje i usvajanje.

Nacrt Odluke o paušalnom porezu 03 01 2019