Accessibility icon
11.11.2020

Nacrt Odluke o trećim izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno