Accessibility icon
11.05.2020

Mjere za pomoć gospodarstvu: od danas dostupan zahtjev za travanj

Od danas moguće je predati zahtjev za mjesec travanj za mjere pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno predviđene za pravne ili fizičke osobe čija je gospodarska djelatnost obuhvaćena ograničenjem rada uvedenim tijekom trajanja epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom Sars-Cov-2.

Zahtjev ne mogu podnijeti gradska, županijska i državna poduzeća kao ni poduzeća u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a niti subjekti, pravne osobe koje imaju dospjela dugovanja na dan 31.12.2019. godine prema Gradu ili prema gradskim poduzećima.

Podsjećamo, kako je Grad Rovinj-Rovigno na izvanrednim sjednicama Gradskog vijeća održanih tijekom ožujka i travnja donio set mjera pomoći gradskom gospodarstvu kojima se želi dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, u djelatnostima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, a sve s ciljem pomoći i rasterećenja privatnog sektora na području Grada, a posebice obrtnika, poljoprivrednika, malih i mladih poduzetnika.

Novim setom mjera pomoći gospodarstvu za travanj, Grad Rovinj-Rovigno je poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada zbog epidemije novim koronavirusom oslobodio plaćanja komunalne naknade, kao i plaćanja ukupnog iznosa mjesečne zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada za mjesec travanj pa sve dok traju mjere zabrane rada. Osim spomenutih olakšica, koje predstavljaju novinu u odnosu na set mjera donesenih za mjesec ožujak, račune komunalne naknade za siječanj, veljaču i ožujak, kao i smanjen zakup poslovnih prostora za 50% za prethodni mjesec moguće je platiti u ratama.

Pored novouvedenih olakšica set mjera za pomoći gospodarstvu obuhvaća i dalje obročno beskamatno plaćanje temeljem izdanih Rješenja za Komunalni doprinos, oslobađanje plaćanja poreza na korištenje javnih površina i poreza na potrošnju, te odgodu plaćanja izdanih računa za naknadu za uređenje voda i naplate Spomeničke rente, kao i odgodu plaćanja temeljem Koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru.

 

Predmetne mjere mogu koristiti isključivo poduzetnici koji kumulativno ispune 4 uvjeta:

  1. da su obuhvaćeni mjerama zabrane rada zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom covid-19 prema Odlukama županijskog i državnog Stožera CZ,
  2. da mogu službenim podacima/dokumentima dokazati pad prometa i poslovanja od najmanje 20% u mjesecu za koji se traži odgoda ili umanjenje plaćanja, u odnosu na isti mjesec prethodne godine,
  3. da su u prethodnoj godini imali ukupne prihode do 7,5 milijuna kuna,
  4. da nemaju dospjela dugovanja na dan 31.12.2019. godine prema Gradu ili gradskim trgovačkim društvima.

 

Poduzetnici koji imaju ukupne prihode veće od 7.5 milijuna kuna, a imaju u zakupu gradski poslovni prostor, biti će oslobođeni plaćanja 50% iznosa zakupnine, ukoliko ispunjavaju ostala tri uvjeta.

Valja napomenuti kako će se fakture i dalje izdavati, ali za vrijeme važenja mjera propisanih ovom Odlukom nadležni Upravni odjeli neće provoditi prisilnu naplatu.

Zahtjev za mjere pomoći gospodarstvu za mjesec travanj moguće je ispuniti na linku (https://grfin.t.com.hr/) koji je dostupan i na web stranicama Grada (www.rovinj-rovigno.hr).