Accessibility icon
06.04.2020

Mjere za pomoć gospodarstvu: od danas dostupan zahtjev za ožujak

Od danas moguće je predati zahtjev za mjesec ožujak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, oslobađanje plaćanja i umanjenje za pravne ili fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost prema odluci o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom Sars-Cov-2.

Zahtjev ne mogu podnijeti gradska, županijska i državna poduzeća kao ni poduzeća u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a niti subjekti, pravne osobe koje imaju dospjela dugovanja na dan 31.12.2019. godine prema Gradu ili prema gradskim poduzećima.

Podsjećamo, kako je Grad Rovinj-Rovigno izvanrednom sjednicom Gradskog vijeća donio set mjera pomoći gradskom gospodarstvu kojima se želi dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, u djelatnostima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, a sve s ciljem pomoći i rasterećenja privatnog sektora na području Grada, a posebice obrtnika, poljoprivrednika, malih i mladih poduzetnika.

Spomenute mjere za mjesec ožujak obuhvaćaju:

  1. Odgodu plaćanja izdanih računa za Komunalnu naknadu do 30. lipnja 2020. godine
  2. Obročno beskamatno plaćanje temeljem izdanih Rješenja za Komunalni doprinos od 01.03.2020. pa do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane (ali najviše

na rok do 6 mjeseci).

  1. Oslobađanje plaćanja na temelju izdanih rješenja za porez na korištenje javnih površina

u cijelosti od 01.03.2020. pa do normalizacije poslovanja i obustave mjera zabrane

  1. Za 50% smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada,

od ožujka 2020. pa do ukidanja mjera. Osim toga, navedeni zakupoprimci mogu smanjenu zakupninu za ožujak platiti u obrocima, a  Grad je također izdao preporuku svim privatnim vlasnicima poslovnih prostora da postupe po istom principu te o tome izvijeste svoje najmoprimce kao i Ured Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

  1. Oslobađanje od plaćanja poreza na potrošnju od 01.03.2020. do normalizacije

poslovanja i obustave mjera zabrane

  1. Odgodu plaćanja izdanih računa za naknadu za uređenje voda do 30. lipnja 2020.
  2. Odgodu naplate Spomeničke rente, do prestanka važenja mjera zabrane poslovanja,

te

  1. Odgodu plaćanja temeljem Koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, putem nadležnog Upravnog odjela za upravljanje imovinom

 

Valja napomenuti kako će se fakture i dalje izdavati, ali za vrijeme važenja mjera propisanih ovom Odlukom nadležni Upravni odjeli neće provoditi prisilnu naplatu.

Ukoliko su fakture za ožujak već uplaćene od strane podnositelja zahtjeva, iznos će biti naknadno umanjen u visini predviđenoj spomenutim mjerama.

Zahtjev za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, oslobađanje plaćanja i umanjenje za mjesec ožujak moguće je ispuniti na linku (https://grfin.t.com.hr/forms/f1/hr/) koji je dostupan i na web stranicama Grada (www.rovinj-rovigno.hr).

 

Za travanj je trenutno u izradi prijedlog gospodarskih mjera kojima će se nastojati dodatno rasteretiti privatan sektor pogođen učincima koronavirusa COVID 19.