Accessibility icon
16.06.2020

Lovačko društvo najavilo oštrije mjere izlučivanja divljih svinja

Predstavnici Grada Rovinja-Rovigno na čelu s gradonačelnikom Markom Paliaga održali su sastanak s lokalnim Lovačkim društvom kako bi raspravili višegodišnji problem sve češćih pojava divljih svinja  u naseljenim područjima u neposrednoj blizini centra grada.

Ova divljač već godinama uzrokuje velike štete kako u poljoprivredi, tako i u prometu, a u zadnje je vrijeme sve veći broj građana izrazio zabrinutost zbog njihove učestale prisutnosti u blizini njihovih kuća, predstavljajući tako ugrozu u pogledu sigurnosti ljudi i imovine.

Predsjednik Lovačkog društva Rovinj-Rovigno je tom prilikom predstavio aktivnosti koje udruga provodi, koje su nažalost trenutno nedovoljne kad je riječ o sprječavanju pojave divljači u naseljenim mjestima.

Predstavnici Grada Rovinja-Rovigno zatražili su od članova društva pojačanje mjera izlučivanja divljači s tih područja kako bi se izbjegle veće štete uzrokovane njihovom pojavom.  Iz Lovačkog društva obećali su kako će u narednom periodu pojačano provoditi lovačku aktivnost, a sve u cilju zajedničkog doprinosa zaštiti zdravlja ljudi i imovine.

Fotogalerija